Logo


Kelab Belia TDK

Lambang Surau Nurul Ehsan
Memberikan maksud bahawa Pertubuhan ini adalah bernaung di bawah Surau Nurul Ehsan serta Pertubuhan komited terhadapnya.

Tulisan Kelab Belia TDK
Bagi menyatakan nama bagi Pertubuhan ini.

Tulisan Since 1990
Bagi melambangkan bahawa penyatuan, kerjasama erat dan aktiviti bersama sesama pemuda Taman Desa Keramat telah bermula sejak tahun 1990 lagi.