Sunday, 25 May 2014

Friendly Match : TDK fc (4) vs Selayang fc (4)

Tarikh  :  25 Mei 2014
Masa   :  5.00ptg
Tempat : UIA Gombak
Keputusan : Seri 4-4

Line up : Sham, Uje, Amy, Bojai, Zahin, Moq, Abas, Joe, Abe, Anuar & York

Sub : Acha, Achique & Bohe

Penjaring : Acha, Abe, York & Anuar

Asist : Anuar (2), Bohe & Joe

Man of the match : Acha

Saturday, 17 May 2014

Friendly Match : TDK fc (0) vs GD 92 fc (0)

Tarikh  :  17 Mei 2014
Masa   :  4.00ptg
Tempat : FRIM
Keputusan : Seri 0-0

Line up : Khid, Uje, Moq, Alan, Bojai, Haziq, Joe, Abas, Acha, Zahin & York

Sub : -

Man of the match : Khid, Uje, Moq, Alan & Bojai

Saturday, 10 May 2014

Friendly Match : TDK fc (4) vs Sungai Pusu fc (3)

Tarikh  :  10 Mei 2014
Masa   :  5.00ptg
Tempat : PPR Sentul
Keputusan : Menang 4-3

Line up : Sham, Uje, Moq, Ucu, Bojai, Bohe, Ewan, Joe, Abe, Abas & York

Sub : Acha, Achique & Amy

Penjaring : Haziq, Ewan, York (FK) & Bohe

Asist : York (2), Bohe & Ewan

Man of the mach : Bohe