Sunday, 28 September 2014

Friendly Match : TDK fc (2) vs Melati fc (0)

Tarikh   :   28 September 2014
Masa     :   5.00 ptg
Tempat  :   Kem Kentomen Jln Ipoh
Keputusan : Menang 2-0

Line up  :  Khidir, Nas, Moq, Enash, Ucu, Abe, Joe, Ewan, Abas, Acha & York

Sub : Bojai, Amy, Bohe, Zahin & Achique

Penjaring : York 1 (PK) & Bohe 1

Asist : Joe & Zahin

Man of the match : Joe

Sunday, 14 September 2014

Friendly Match : TDK fc (2) vs ILWAH Veteren (4)

Tarikh   :  14 September 2014
Masa     :  5.00 ptg
Tempat  :  Kem Kentomen Jln Ipoh
Keputusan : Tewas 2-4

Line up : Khidir, Moq, Bojai, Achique, Ucu, Ewan, Joe, Yanto, Napi, Andy & York

Sub : Zahin

Penjaring : Yanto, York & Ewan

Asist : Ewan, Zahin & Napi

Man of the match : Yanto

Sunday, 7 September 2014

Friendly Match : TDK fc (3) vs SHAH fc (3)

Tarikh   :  07 September 2014
Masa     :  4.00 ptg
Tempat  : Pdg Awam Batu Caves
Keputusan : Seri 3-3

Line up : York, Moq, Nas, Enash, Otai, Ucu, Ewan, Joe, Abas, Haziq & Achique

Sub :Aizat & Acha

Penjaring : Haziq, Joe & Abas

Asist : Ewan (2) & Abas

Man of the match : Abas

Saturday, 6 September 2014

Friendly Match : TDK fc (2) vs GEMA fc (4)

Tarikh   :  06 September 2014
Masa     :  5.00 ptg
Tempat  :  MSN Wangsa Maju
Keputusan : Tewas 2-4

Line up : Zack, Uje, Moq, Bojai, Ucu, Haziq, Ewan, Bohe, Abas, Abe, Joe & York

Sub : Akil, Aizat, Acha & Amy

Penjaring : Joe (2)

Asist : York & Ewan

Man of the match : Joe