Sunday, 8 June 2014

Fireindly Match : TDK fc (1) vs TASEGO (2)

Tarikh  :  08 Jun 2014
Masa   :  4.00 ptg
Tempat : UIA Gombak
Keputusan : Kalah 1-2

Line up : Andy, Uje, Moq, Enash, Ucu, Haizat, Haziq, Bohe, Zahin, Abas & York

Sub  :  Aqil, Shah, Bojai, Nas, Akim, Achique & Aish

Penjaring  : York

Asist : Haziq

Man of the match : Haziq

Sunday, 1 June 2014

Friendly Match : TDK fc (2) vs ARMADA (2)

Tarikh  :  01 Jun 2014
Masa   :  5.00 ptg
Tempat : UIA Gombak
Keputusan : Seri 2-2

Line up : Andy, Amy, Moq, Zahin, Bojai, Aie, Wan, Abas, Joe, Abe & York

Sub : Anuar, Acha, Tarqif, Enash & Achique

Penjaring : Anuar & York

Asist : Enash & Anuar

Man of the match : Moq